แพ็คเกจแต่งงาน: อทินี่เวดดิ้งสตูดิโอ

อทินี่เวดดิ้งสตูดิโอแพ็คเกจแต่งงาน ถ่ายภาพให้ไฟล์ทั้งหมด ภ่ายภาพทั้งในและนอกสตูดิโอ สอบถามโทร 0898936420

   Package 1   9,900 Baht
ถ่ายภาพในสตูดิโอ
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว 
แต่งหน้า-ทำผมวันถ่ายภาพตามสไตล์ -
ชุดที่เลือก 2 ชุด
ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20 x 24


  พิเศษ  
** ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน 
     พร้อมเครื่องประดับ
** ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน 
** ชุดไทย **
** ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด

 
จำนวน  90  ภาพ
จำนวน    2  ชุด
จำนวน    2  ชุด


จำนวน    1  กรอบจำนวน    1  ชุด
จำนวน    1  ชุด


 

                    

 
 

  Package 2   16,900 Baht
 
ถ่ายภาพในสตูดิโอ และนอกสตูดิโอ
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว
แต่งหน้า-ทำผมวันถ่ายภาพตามสไตล์ - 
ชุดที่เลือก
ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20 x 30
ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20 x 24
อัลบั้ม LCD ปกอะคิลิกขนาด 8x10

ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน
พร้อมเครื่องประดับ
ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน


** ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด **

 
ไม่จำกัดจำนวน 
จำนวน   3  ชุด
จำนวน   3  ชุด


จำนวน   1  กรอบ
จำนวน   1  กรอบ
จำนวน 35  ภาพ

จำนวน   2  ชุด

จำนวน   2  ชุด

 

 
   Package 3  24,500 Baht

ถ่ายภาพในสตูดิโอ และนอกสตูดิโอไม่จำกัดจำนวน      
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว จำนวน 3+1 ชุด
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว 
จำนวน 3+1 ชุด
แต่งหน้า-ทำผมวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือก    
ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20 x 30 จำนวน 2 กรอบ

อัลบั้ม LCD ปกอะคิลิกขนาด 10x12 จำนวน 35 ภาพ
ช่างถ่ายภาพนิ่งวันงาน  จำนวน 1 เวลา
ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน   จำนวน 2 ชุด
พร้อมเครื่องประดับ
ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน   จำนวน 2 ชุด

** ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด **

 
 
 

   Package 4  24,900 Baht

ถ่ายภาพในสตูดิโอ และนอกสตูดิโอ
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว
แต่งหน้า-ทำผมวันถ่ายภาพตามสไตล์ -
ชุดที่เลือก
ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20 x 30
เฉพาะภาพขนาด 16x20
อัลบั้ม LCD ปกอะคิลิกขนาด 10x12
ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน
พร้อมเครื่องประดับ
ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน
แต่งหน้าวันจริง
** ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด **

ไม่จำกัดจำนวน
จำนวน   4  ชุด
จำนวน   4  ชุด


จำนวน   2  กรอบ
จำนวน   1  ภาพ
จำนวน 35  ภาพ
จำนวน   2  ชุด

จำนวน   2  ชุด
จำนวน   1  เวลา


 

 

 
                                                                                                                               Package 5  35,500 Baht
                                                                                                                            ถ่ายภาพในสตูดิโอ และนอกสตูดิโอ
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว
แต่งหน้า-ทำผมวันถ่ายภาพตามสไตล์ -
ชุดที่เลือก
ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20 x 30
อัลบั้ม LCD ปกอะคิลิกขนาด 10x12
ถ่ายภาพนิ่งวันงาน
ถ่ายภาพวีดิโอวันงาน พร้อมตัดต่อ -
ลงแผ่นดีวีดี
ช่างแต่งหน้าเจ้าสาววันจริง

  พิเศษ 
** ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน
พร้อมเครื่องประดับ
** ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน

** ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด **
ไม่จำกัดจำนวน
จำนวน  4 ชุด
จำนวน  4 ชุด


จำนวน   1  กรอบ
จำนวน 35  ภาพ
จำนวน   1  เวลา
จำนวน   1  เวลา

จำนวน   2  เวลา


จำนวน   2  ชุด

จำนวน   2  ชุด 
    Package 6  46,500 Baht
ถ่ายภาพในสตูดิโอ และนอกสตูดิโอ
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว
ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว
แต่งหน้า-ทำผมวันถ่ายภาพตามสไตล์ -
ชุดที่เลือก
ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20 x 30
อัลบั้ม LCD ปกอะคิลิกขนาด 12x15
ถ่ายภาพนิ่งวันงาน
ถ่ายภาพวีดิโอวันงาน พร้อมตัดต่อ -
ลงแผ่นดีวีดี

ช่างแต่งหน้าเจ้าสาววันจริง

  พิเศษ 
** ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน
พร้อมเครื่องประดับ
** ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน

** ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด **

 
ไม่จำกัดจำนวน
จำนวน  4  ชุด
จำนวน  4  ชุด


จำนวน   2  กรอบ
จำนวน 40  ภาพ
จำนวน   2  เวลา
จำนวน   2  เวลา

จำนวน   2  เวลา


จำนวน   2  ชุด

จำนวน   2  ชุด
  
 
 

อทินี่เวดดิ้งสตูดิโอ : Atiniweddinstudio 74 ซ.ศาลธนบุรี 17 ถ.สุขาภิบาล1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ โทร. 02-802 2324 , 089-893 6420
Copyright by atiniwedding.com
Easy design by shopzabuzz.com
Engine by MAKEWEBEASY